Rovinjadvisor


Rovinjadvisor


RovinjAdvisor je Turistička agencija specijalizirana za privatni smještaj u Rovinju i Istri.

  • Naručitelj: Rovinj Advisor
  • Portal: https://www.rovinjadvisor.com/

  • Kompletni samostalni booking sustav privatnog smještaja
  • Integrator Beerent channel manager-a