Česta pitanja


Kolika je mjera samostalnosti korištenja Elipsinog CM sustava? Drugim riječima, koliko smo kao Naručitelj ovisni o Elipsi nakon što smo pokrenuli web stranice putem Elipsinog CM sustava?

Samostalnost je velika. Ovisi o potrebama Naručitelja, tipu web stranica i dogovorenim modalitetima suradnje. No u većini su slučajeva intervencije Elipse minimalne. Naručitelj je u mogućnosti mijenjati sadržaje, strukturu i izgled samih stranica (prema prethodno dogovorenim varijacijama).Naručitelj (ukoliko nije drugačije dogovoreno) nema pristup samim templateima i ne može kreirati nove sadržajne tipove podataka.

Kakve modalitete suradnje Elipsa ima sa svojim Naručiteljima?

Modaliteti suradnje se dogovaraju i potvrđuju ugovorno. Načelno postoje dva modaliteta: održavanje prema potrebi i paušalno mjesečno održavanje. Elipsa često radi i kao "power user", odnosno umjesto Naručitelja može unositi i ažurirati podatke web stranice/portala.

Održavanje prema potrebi se koristi kod Naručitelja sa manjim potrebama, kada Naručitelj ne plaća mjesečno održavanje, a poziva Elipsu u slučaju želje unaprijeđivanja sustava.Kod paušalnog mjesečnog održavanja Naručitelj ima prioritetniji status i rad se obračunava po povoljnijoj satnici. Iznos paušalnog mjesečnog održavanja dogovara se procjenom Elipsinog angažmana u satima unutar jednog mjeseca. Naručitelj početkom mjeseca dobiva izvještaj o radu za protekli mjesec. Paušalno održavanje obuhvaća intenzivniju interakciju i komunikaciju sa Naručiteljem, optimizaciju sustava i sl.

Kako se dogovara izvedba projekta, primjerice web stranica? Postoji li obuka korisnika sustava?

U najkraćim crtama, zajedno sa Naručiteljem se definiraju potrebe i ciljevi, ugovornim se klauzulama dogovore svi ključni parametri (sa "što ako" parametrima), termini izvedbe, ograničenja i uvjeti. U slučaju CM sustava, Elipsa unosi (na jednom jeziku) prvobitan sadržaj te obučava Naručitelja u korištenju CM sustava. Naručitelj također dobiva priručnu dokumentaciju o korištenju sustava.