CRM i poslovni alati


CRM i poslovni alati


Uz savjetodavne usluge, primarni fokus Elipse IT je na razvoju i ponudi sustava za vođenje, planiranje i analizu poslovanja poduzeća.

Koristeći web medij kao podlogu za internet/intranet infrastrukturu (ili po potrebi koristeći lokalizirane mreže) Elipsa u raznim inačicama nudi slijedeće proizvode: alate za upravljanje klijentima (CRM), alate za upravljanje dokumentima (DCM) te alate za upravljanje projektima (EPM i CPM). 

Projekti na kojima radimo pokrivaju široku raznolikost tvrtki i institucija, što nas je potaklo na razvoj i produkciju programskih alata koji omogućuju i olakšavaju kolaborativnu suradnju.

EASY PROJECT MANAGER

Kada ste stalno na putu i imate dislocirani tim prirodno je da vam treba aplikacija poput ove.

Putem web aplikacije moguće je dodjeljivati zadatke članovima tima, ažurirati i pratiti napredak radova. Aplikacija je krajnje jednostavna, a omogućuje obavještavanje članova o izmjenama putem emaila ili (na upit) SMS-om putem telefona. Zahvaljujući njezinoj jednostavnosti i upotrebljivosti aplikaciju nudimo i našim Klijentima.

NATARAJA

Paket Nataraja predstavlja konkurentnu alternativu složenim i skupim CRM rješenjima kao i rješenjima elektronskog vođenja poslovanja trenutno dostupnim na tržištu.

Baze klijenata (B2B, B2C), CRM, Document Manager, interni sustav poruka (IMS), projektni menadžment i sl. opće su poznati pojmovi. Paket Nataraja specifičan je po načinu na koji su gore spomenuti segmenti međusobno usklađeni u cjelinu, te sinergijskom učinku koji se time postiže uz lakoću i intuitivnost korištenja.

Paket Nataraja je fleksibilan i prilagodljiv potrebama Naručitelja. Moguće je odabrati samo određene segmente koji su trenutno potrebni Naručitelju.

Temeljni opis funkcionalnosti


Baza klijenata

Predstavlja bazu (B2B, B2C) svih klijenata sa kontaktnim osobama i zaposlenicima. Informacije o klijentu opredjeljuju njegove interese, mogućnosti, iskustva, potencijalne interese, strukturu, potrebe, veličinu i sl.

Ovi i drugi parametri koriste se za interakciju sa klijentom te naknadni prijenos iskustava na rad sa drugim klijentima sličnih karakteristika (putem takozvanih "šablona").

CRM (Client Relationship Management)

U svakom trenutku je za svakog klijenta moguće znati njegov "status". Sustav omogućava praćenje interakcije (telefonski pozivi, faksevi, pošta, bilježenje sastanaka, postavljanje podsjetnika, alociranje klijenata određenom zaposleniku i slično) među klijentima i zaposlenicima.

Pogodnosti su očite: uz mogućnost analize i strateškog planiranja vezano za donošenje poslovnih odluka, klijenti nisu nužno vezano za jednog ili nekolicinu zaposlenika - imajući uvid u cijeli proces na daljnju se interakciju mogu nadovezati ili istu preuzeti nove osobe.

CPM (Cross Project Management)

Omogućava istovremeno vođenje, praćenje i analizu većeg broja projekata u stvarnom vremenu.

Sustav, zahvaljujući hijerarhijskoj strukturi zaposlenih (koja je prilagođena strukturnim potrebama Naručitelja) omogućava nadzor i analizu rada po zaposlenome, projektu, specifičnostima ili granama usluga; po principu "vertikalne" i "horizontalne" kontrole radnog procesa. Sustav sam šalje upozorenja (SMS-om i/ili mailovima) voditeljima projekata i/ili rukovoditeljima tvrtke o eventualnim kašnjenjima kao i o mogućim kašnjenjima vezano za projekte, zadatke, obaveze.

Sustav je također u mogućnosti izvršiti kalkulaciju opterećenosti ljudskih resursa te upozoriti na iste prilikom dodjele novih ili izmjene postojećih projektnih zadataka.

DM i CDM (Document Management i Client Document Management)

Mehanizmi koji omogućavaju vođenje cjelokupne dokumentacije tvrtke - arhiviranje, šifriranje, kategorizaciju po ključevima, interesima i sadržaju uz mogućnost brzog pronalaženja i odabiranje pojedinačnih dokumenata ili grupa dokumenata.

Tako odabrana dokumentacija može postati dostupna klijentima Naručitelja (putem opcije Nataraja Client) ili drugačije korištena. Work Desk ili radna površina je alat putem kojega je moguće izvoditi određene radne akcije na većoj grupi klijenata (recimo poslati faks svima koji su zainteresirani za određenu aktivnost, područje i sl.).

Nataraja sadrži niz alata koji olakšavaju život rukovoditeljima te skraćuju radno vrijeme, istovremeno stvarajući uvjete za analizu i planiranje daljnjeg poslovanja.

Izvještaji i statistike

Sumarni ili po pojedinačnim segmentima.