O službi za mikrobiologiju i parazitologiju

Cijenimo ako biste odvojili nekoliko minuta i ispunili upitnik o svom zadovoljstvu uslugama našeg laboratorija.
Podaci iz ovog upitnika koristit će se za poboljšanje kvalitete naših usluga.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU PACIJENTA

Služba za mikrobiologiju i parazitologiju je organizacijska jedinica Zavoda za javno zdravstvo Zadar unutar koje se obavlja dio javnozdravstvene zaštite, samostalno i odgovorno na temelju jedinstveno utvrđene medicinske doktrine, načina rada i prema pravilima struke. Služba za mikrobiologiju i parazitologiju obavlja javno zdravstvenu mikrobiološku djelatnost od interesa za područje županije putem specifičnog laboratorijskog rada.
U službi se provode mikrobiološka ispitivanja iz podrucja bakteriologije, virologije, mikologije i parazitologije, što podrazumijeva:

  • mikrobiološku obradu uzoraka pacijenata iz kojih se izoliraju i identificiraju patogeni uzročnici te se određuje njihova osjetljivost na antimikrobne lijekove
  • praćenje razvoja rezistencije bakterija na antimikrobne lijekove
  • određivanje prisutnosti ili odsutnosti različitih antigena ili antitijela
  • interpretacija dobivenih rezultata testiranja uz specijalistička mišljenjakontrola učinkovitosti postupaka sterilizacije biološkim indikatorima na području županije.

Služba ujedno obavlja djelatnost kliničke mikrobiologije za Opću bolnicu Zadar i specijalne bolnice Zadarske županije te sudjeluje u praćenju, analiziranju i sprečavanju infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. Također provodi vanjsku provjeru kvalitete (na državnom i internacionalnom nivou), surađuje sa Medicinskom školom i Stručnim studijem sestrinstva Sveučilišta u Zadru. Uključena je u edukaciju i kontinuirano usavršavanje zdravstvenih radnika te sudjeluje u studijama vezanim za mikrobiologiju i parazitologiju na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Osoblje koje radi u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju ima odgovarajuću stručnu spremu i dobro je uvježbano da uvijek provodi sve postupke kako je propisano u standardnim operativnim postupcima. Stručnost, osposobljenost i profesionalnost omogućava da se u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju provodi dobra laboratorijska praksa sa visokom kvalitetom ispitivanja. 

Služba za mikrobiologiju i parazitologiju akreditirana je kod Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO 15189, Medicinski laboratoriji - zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost za odabrana ispitivanja iz područja virologije, parazitologije i bakteriologije. Služba je dobila Potvrdu o akreditaciji 9. prosinca 2009. godine i svake godine redovitim nadzorima  širi  područje akreditacije na sve veći broj pretraga. U prosincu 2014. godine postupkom reakreditacije prema novom izdanje norme Služba je produljila akreditaciju na dodatnih 5 godina.

Ispitivanja iz akreditiranih područja provedena u našem akreditiranom laboratoriju i nalazi izdani na osnovu tih ispitivanja, međunarodno su priznati i ravnopravni s drugim europskim laboratorijima koji posjeduju akreditaciju prema navedenoj normi za isto područje ispitivanja.

 

 

Potvrda o akreditaciji

Cilj sustava kvalitete je pružiti što kvalitetniju uslugu svojim korisnicima. To se postiže uspostavom, održavanjem i trajnim poboljšavanjem sustava kvalitete, što podrazumijeva kontinuirano praćenje svih faza rada; zaprimanjem, analizom i uvažavanjem svih povratnih informacija dobivenih od korisnika usluga uključujući primjedbe i preporuke; postupcima unutarnje i vanjske kontrole kojima se nadziru sve sastavnice ispitnih postupaka, a koje mogu utjecati na kvalitetu dobivenih rezultata ispitivanja.

Svo osoblje koje radi u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju upoznato je sa dokumentacijom o kvaliteti, ima odgovarajuću stručnost i dobro je uvježbano da provodi sve postupke u skladu sa zahtjevima Norme i propisanim postupcima. Stručnost, osposobljenost i profesionalnost osoblja omogućava da se u Službi provodi dobra laboratorijska praksa sa visokom kvalitetom ispitivanja. Postupci ispitivanja kao i pristup uslugama provodi se bez pristranosti i razlika.

Radi osiguravanja kvalitete ispitivanja Služba sudjeluje u međulaboratorijskim ispitivanjima i shemama vanjske kontrole:

  • shema UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service)
  • kontrola odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i referentnog centra za praćenje rezistencija bakterija na antibiotike.
  • EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System) je projekt koji uključuje program vanjskog osiguranja kvalitete i ispitivanja osposobljenosti a sastoji se od praćenja rezistencije samo invazivnih izolata (iz hemokultura i likvora).

U cilju poboljšanja kvalitete usluga Služba provodi i redovite unutarnje kontrole svih procesa rada, reagenasa i opreme te unutarnje neovisne ocjene. 

Služba za mikrobiologiju i parazitologiju organizirana je u šest odjela u sastavu kojih su devet laboratorija.