Uzorci i pretrage

Definicija uzorka (po normi ISO 15189):
Uzorak je jedan ili više dijelova uzetih iz sustava namjenjenih da pruže informaciju o sustavu, i često služi kao osnova za mišljenje o sustavu ili njegovom radu.

Uzorci za mikrobiološke pretrage biološki su materijali dobiveni iz ljudskog organizma, kao i čovjekove okoline.

Kod uzimanja uzoraka za mikrobiološke pretrage treba uvijek imati na umu da će rezultati biti toliko dobri koliko su dobri i poslani uzorci.

Za pouzdane rezultate mikrobioloških pretraga od najveće je važnosti odabir odgovarajućeg uzorka kliničkog materijala, njegovo pravilno uzimanje (u pravo vrijeme, s odgovarajućeg mjesta i u dovoljnoj količini), kao i dostava i/ili eventualno čuvanje.

Stoga je potrebno slijediti protokol o pravilnom odabiru, uzimanju i sigurnom rukovanju s uzorkom kliničkog materijala pri slanju u laboratorij.

 Općenito o uzorcima

 1. Pri uzimanju i postupanju sa uzorcima preporuča se pridržavanje nekih osnovnih pravila uzorkovanja.
 2. Odabir ciljanog uzorka ovisit će o pravilno postavljenoj kliničkoj indikaciji. Uzorak mora potjecati s mjesta infekcije kako bi se otkrio etiološki uzročnik
 3. Važan je način i tehnika uzimanja uzorka, što ovisi o anatomskom sijelu uzorka, odnosno o tome radi li se o primarno sterilnom uzorku ili nesterilnom uzorku (treba izbjegavati kontaminaciju uzorka fiziološkom florom).
 4. Optimalno je vrijeme uzimanja uzoraka ovisno o vrsti uzorka, kao i o vrsti infekcije. Uzorak se uzima u pravilu prije početka antimikrobne terapije, ako to nije moguće potrebno je navesti primjenjivu terapiju.
 5. Potrebno je uzeti dovoljnu količinu i volumen uzorka, ponekad i više istovrsnih uzoraka ili više vrsta kompatibilnih uzoraka za vjerodostojniju potvrdu uputne dijagnoze ( parni ili komplementarni uzorci, npr. urin+krv, bronhoalveolarni lavat+krv )
 6. Potrebno je naznačiti vrijeme uzimanja uzorka kako bi se odredilo vrijeme potrebno za transport a time i vrijeme do primarne kultivacije.
 7. Posebnu pažnju treba  obratiti na uvjete transporta ( sa ili bez podloge ).
 8. Obratiti pažnju na uvjete i načine pohrane uzoraka.
 9. Uzorak se pohranjuje u sterilnu posudicu kojoj zatvarač dobro prianja.
 10. Posudica sa uzorkom mora biti pravilno označena imenom i prezimenom pacijenta.
 11. Na uputnici, uz opće identifikacijske podatke, obavezno treba navesti vrstu uzorka, datum (za neke uzroke i vrijeme uzimanja), dijagnozu i/ili vodeće simptome, laboratorijske i epidemiološke podatke.
 12. Uzorci se mogu uzeti u prijemnoj ambulanti Službe za mikrobiologiju i parazitologiju ili u drugoj medicinskoj ustanovi kada ih u prijemni ured Službe dostavljaju pacijenti osobno ili ovlaštene osobe. Izvađeni uzorci se dostavljaju odmah po uzimanju u periodu ne duljem od 1-2 sata (ovisno o uzorku i pretrazi. 

Za pravilno usmjerenu mikrobiološku obradu od velike su važnosti podaci o:

-        osnovnoj dijagnozi bolesti

-        dijagnozi infekcije na koju se sumnja

-        antibiotskoj terapiji u tijeku ( koja vrsta antibiotika i terapijski režim )

-        eventualna primjena imunosupresivne terapije

 

Više o: