Parenzana


Parenzana


Stara pruga "Parenzana" (odjel za turizam Istre)

  • Naručitelj: Odjel za turizam Istarske županije
  • Portal: www.parenzana.net

  • Opis: Pruga Parenzana - put zdravlja i prijateljstva!

    Parenzana I – Put zdravlja i prijateljstva, je projekt revitalizacije i revalorizacije nekadašnje uskotračne pruge koja je između 1902. i 1935. povezivala Trst s Porečom, te na svom putu prolazila kroz 33 istarska gradića i mjesta.

    Projekt Parenzana II, "Ponovno oživljavanje puta zdravlja i prijateljstva" (od 09/2009 do 03/2012) se izravno nadovezuje kao nastavak na projekt PARENZANA I: Put zdravlja i prijateljstva (od 04/2006 do 06/2008).

    Projekt Parenzana III, Zbog odličnih rezultata u prethodna dva projekta i značaja Parenzane kao žile kucavice aktivnog turizma u sjeverozapadnoj Istri, nekadašnja željeznica ponovo je kandidirana na Operativni program IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., pod nazivom Parenzana Magic.