Poreč


Poreč


Web portal Turističke zajednice grada Poreča

  • Naručitelj: Turistička zajednica grada Poreča
  • Portal: https://www.myporec.com/

  • Moduli: smještaj (hoteli, kampovi, privatni smještaj), kalendar događanja, gastronomija (restorani, konobe, vinari, maslinari), servisi i usluge (taxi, banke, ljekarne, isl.), generički sadržaji