Rovinj


Rovinj


Službeni turistički portal Turističke zajednice grada Rovinja-rovigno

  • Naručitelj: Turistička zajednica grada Rovinja
  • Portal: https://www.rovinj-tourism.com

  • Moduli: smještaj (hoteli, kampovi, privatni smještaj), kalendar događanja, gastronomija (restorani, konobe, vinari, maslinari), servisi i usluge (taxi, banke, ljekarne, isl.), generički sadržaji