Zdravstveni pregled za sanitarne knjižice (sanitarne iskaznice)

Od dana 01. 12. 2020. godine zdravstveni pregledi za izdavanje sanitarnih knjižica obavljat će se isključivo po dostavljenoj narudžbnici koja mora biti točno i čitko ispunjena, potpisna i pečatirana s obveznom naznakom o načinu plaćanja.

Plaćanja se više neće vršiti temeljem ispostavljene ponude već virmanom ili gotovinskom uplatom.

Od 11. 05. 2020. godine zdravstveni pregled osoba za sanitarne iskaznice obavlja se na adresi Ulica Kolovare 3.

Prijem korisnika i uzoraka stolice: radnim danom od 07:30 do 12:00 sati.

Upis nalaza u sanitarne knjižice: radnim danom od 12:00 do 14:00 sati.

E-mail: sanitarne.knjizice-zadar@zjz-zadar.hr

Kontakt za sve ostale informacije: 023/300-844

Narudžbenica za sanitarnu knjižicu

Narudžbenica za sanitarnu knjižicu

Zdravstveni pregledi osoba koje podliježu obveznom zdravstvenom nadzoru, prema Zakonu o zaštiti pučansva od zaraznih bolesti (NN 79/07, NN113/08, 43/09, 130/2017), pravilniku (NN 23/94, 93/00) i obvezni su za određena zanimanja. Odvija se kao prvi pregled za nove radnika kojima s eprvi put izdaje sanitarna knjižica te kao povremeni pregled tijekom zaposlenja.

Ovisno o vrsti zanimanja pregled obuhvaća liječnički pregled: pluća (fizikalni pregled pluća. RTG prema medicijskoj indikaciji), koze i vidljivih sluznica te bakteriološki i parazitološki pregled stolice.

Obvezni pregledi se provode za osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji ili prometu:

Zdravstveni nadzor se provodi nad osobama:

  • koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji ili prometu hrane ili opskrbi pučanstva pitkom vodom, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir sa hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju,
  • koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu kozmetičkih proizvoda, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima,
  • koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u obavljanju poslova smještaja, njege i odgoja dojenčadi i predškolske djece,
  • koje rade na porođajnim i dječjim odjelima zdravstvenih ustanova,
  • koje se u pravnim osobama, odnosno kod fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost pružanjem higijenske njege pučanstvu (javna kupališta, wllness centri, kozmetički saloni, brijačnice, frizerski saloni, saloni za masažu, saloni za mainkuru, pedikuru i sl,), kao i one osobe koje rade na poslovima unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice.

Za osobe koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica obavezan je zdravstveni odgoj za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni.